Foalje

Foajén: Från vänster Jan Claesson, Karin Bäck, Birgitta Lindberg, Ulla Sandström, Lars Lindberg, Doris Carvenius, Anne Fant, Inger Jelldal

Saknas: Kerstin Adell